Kontakt

Dr.Kuko Car Detailing
Kobiljačka cesta 57
10361 Sesvetski Kraljevec
mob: 092/313-0188
e-mail: info@car-detailing.com.hr
drkuko@car-detailing.com.hr

Naziv firme: Ipsum d.o.o.
Adresa sjedišta: Veprička ulica 7A, Sesvete
Adresa ureda: Kobiljačka cesta 57, Sesvetski Kraljevec
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Godina osnivanja: 2016
MB: 04563697
OIB: 88310786561

Zatraži ponudu: